Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

Zastrzeżenia prawne

Poniższe terminy i warunki regulują zasady korzystania ze strony Web Poyry Poland Sp. z o.o. oraz wszystkich materiałów dostępnych na tej stronie. Przed uruchomieniem strony Web Poyry Poland Sp. z o.o., prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Skorzystanie ze strony Web oznacza wyrażenie zgody na poniższe ograniczenia i wszelkie zastrzeżenia.

1. Użytkowanie strony

Użytkowanie zawartości strony Web Poyry Poland Sp. z o.o.dozwolone jest tylko i wyłącznie do celów prywatnych.

2. Własność intelektualna strony Web

Wszystkie informacje znajdujące się na stronie Web są własnością Poyry Poland Sp. z o.o., są pod ochroną prawną oraz chronione są prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, reprodukcji, transmitowania, prezentowania, przedstawiania, rozprowadzania, dzierżawienia, modyfikowania, przechowywania informacji i zawartości dla późniejszego wykorzystania, w całości lub częściowo, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Poyry Poland Sp. z o.o.. Znaki firmowe, logo, informacje wizualne, marka usług, występujące i używane na stronie Web, czy są zarejestrowane, czy też nie, stanowią własność Poyry Poland Sp. z o.o. i nie mogą być użytkowane bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Poyry Poland Sp. z o.o..

3. Zasady wprowadzania informacji na stronę Web

Jeśli użytkownik wprowadza informacje i materiały na strone Web Poyry Poland Sp. z o.o., jako zapytania, pomysły, życzenia i tym podobne, potwierdza tym samym, że są one legalne oraz nadają się do publikacji, są wolne od wirusów i innych zanieczyszczeń lub destrukcyjnych elementów. Poyry Poland Sp. z o.o. zaleca nie wprowadzanie na stronę Web żadnych informacji uznanych jako poufne lub zastrzeżone. Należy uwzględnić również, że wszelkie przesłane materiały i informacje zostaną uznane przez Poyry Poland Sp. z o.o. jako jawne i niezastrzeżone.

 Przesyłając jakiekolwiek informacje i materiały, użytkownik udziela Poyry Poland Sp. z o.o. nieograniczonej i nieodwołalnej licencji do użytkowania, reprodukowania, prezentowania, przedstawiania, modyfikowania, transmisji i dystrybucji tych materiałów lub informacji, oraz wyraża zgodę na swobodne wykorzystanie do różnych celów przez Poyry Poland Sp. z o.o. wszelkich pomysłów, koncepcji, technik, "know-how".

4. Wykorzystanie materiałów i gwarancje

Poyry Poland Sp. z o.o. zapewnia, że prezentowane na stronie Web informacje są dokładne i aktualne. Jednak Poyry Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów prezentowanych na stronie Web. Wszystkie materiały i informacje przedstawione są "w formie i treści", w jakiej je otrzymano. Poyry Poland Sp. z o.o. kategorycznie odrzuca wszelkie skargi (lub reklamacje), sugerujące lub wyrażające udzielenie gwarancji dokładności lub funkcjonalności, przydatności do indywidualnych celów, lub nie naruszania intelektualnej własności odnośnie tych informacji i materiałów. W żadnym wypadku Poyry Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody, włączając bez ograniczeń, szczególnie, szkody pośrednie będące skutkiem, lub przypadkowe szkody powstałe na skutek zastosowania lub obdarzenia zaufaniem przedstawionych informacji i materiałów, lub straty zysków lub dochodów finansowych.

5. Linki

Jako udogodnienie, ta strona Web zawiera linki innych stron, które nie są kontrolowane przez, lub powiązane z Poyry Poland Sp. z o.o.. Korzystając z takich stron osób trzecich, należy przed ich uruchomieniem zapoznać się z regułami korzystania z w/w stron. Poyry Poland Sp. z o.o. nie reguluje zawartości tych stron, w związku z tym nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za treść tych stron oraz ich użytkowanie.

6. Uregulowania prawne

Prawo obowiązujące w Polsce, bez żadnych odniesień do innego prawodawstwa, reguluje powyższe terminy i warunki oraz wszelkie roszczenia odnośnie zawartości strony Web.