Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

HAZOP

Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych

W zakresie działalności firma Poyry Poland oferuje swoim Klientom, między innymi, analizę HAZOP (Hazard and Operability Study).

Analiza ta jest metodą znormalizowaną (PN-IEC 61882), wykonywaną w oparciu wykorzystanie  listy słów kluczowych.

Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych umożliwia identyfikację zagrożeń związanych z bezpieczeństwem obsługi, wyposażenia i środowiska, które mogą wynikać z odchyleń od projektu. 

Głównym jej celem jest przeanalizowanie bezpieczeństwa prowadzenia procesu technologicznego.

Analiza obejmuje swoim zakresem między innymi :

  • incydenty ludzkie,
  • aspekty środowiskowe,
  • uszkodzenia głównych urządzeń na skutek operacji technologicznych,
  • aspekty ruchowe (operacyjne).