Technologia

Specjalizujemy się w projektach:

 • papierni,
 • celulozowni,
 • przetwórstwa papieru,
 • transportu,
 • przygotowania chemikaliów,
 • dodatków masowych,
 • ochrony środowiska,
 • stacji przygotowania wody,
 • oczyszczania ścieków,
 • instalacji chemicznych,
 • bezpieczeństwa procesów technologicznych.

HAZOP (Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych)...