Inwestycje

Firma oferuje:

 • negocjacje z zarządcami terenów,
 • analizy techniczne, konsulting, dokumentacja przetargowa,
 • ekspertyzy, opinie, uzyskanie pozwoleń branżowych zgodnie z przepisami,
 • negocjacje z władzami, gestorami przyłączy mediów, infrastruktury drogowej, kolejowej,
 • założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji,
 • analizy oddziaływania procesu technologicznego na środowisko,
 • projektowanie nowych i modernizowanych instalacji technologicznych,
 • rozruchy i odbiory techniczne,
 • graficzne środowisko sterowania procesami przemysłowymi,
 • dokumentację do uzyskania Pozwoleń Zintegrowanych IPPC.

oraz zapewniamy:

 • nadzory,
 • inwentaryzację,
 • szacowanie kosztów inwestycji.