Elektryfikacja

Specjalizujemy się w projektach:

  • stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn,
  • rozdzielni SN i nn,
  • instalacji zasilania i sterowania,
  • zasilania awaryjnego,
  • instalacji oświetlenia elektrycznego,
  • instalacji odgromowej,
  • instalacji uziemień,
  • linii kablowych SN, nn i sterowniczych.